Zonne-energie kan op veel plekken worden opgewekt: op daken en gevels, boven fruit­teelt, in de weg­berm, op grote distributie­centra, noem maar op. Met deze klein­schalige aanpak hoeft er minder groot­schalig opgewekt te worden op weilanden of in de natuur. Dat is fijner voor de netwerk­bedrijven en het roept minder weerstand op. Ook wind­energie opwekken kan op verschillende plekken en op allerlei manieren met minder weerstand. Beide zijn nodig.
Er is meer dan genoeg ‘hard oppervlak’ om de doelen van de RES’en voor 2030 te halen. We geven op deze website een voorzichtige inschatting van de potentie.

Samenvatting:
Energie uit zon & wind

Deze samenvatting is gebaseerd op de oplossingen die we presenteren onder ‘energie uit zon & wind’ op deze site. Het zijn ideeën en indicaties van wat mogelijk is. Het zegt niet dat we in Nederland al die mogelijkheden moeten benutten, maar het laat wel zien dat er meer dan voldoende hard oppervlak is om de hele opgave die we hebben voor zonne-energie daar te beleggen. We hoeven niet vaak uit te wijken naar weilanden en natuurgebieden. Er kan zelfs meer op hard oppervlak, want zoals hierna te zien is, rekenen we met slechts 50% van alle daken, 10% van alle gevels, enzovoorts. We benutten nooit de hele potentie, dus er kan zelfs meer!

Er is ruimte genoeg om te kiezen

Ter indicatie: het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is nu circa 113 TWh per jaar. Dat zal in de toekomst stijgen als we steeds meer gaan elektrificeren.

In ons huidige systeem met centrales op aardgas en steenkool veroorzaakt het maken van 1kWh elektriciteit 0,556 kg CO2. Voor het maken van 1 TWh elektriciteit is dat nu dus 0,556 Mton CO2.

Kleinschalig zon

 Potentie
TWh/jr
Potentie
PJ/jr
Besparing
CO2 Mton/jr
Op 50% van geschikte daken huizen/fabrieken (waarvan op scholen 0,55 TWh/jr)27,8100,015,5
Op 10% van de geschikte gevels1,45,00,6
Langs wegen (100 km2)13,046,87,0
Boven parkeerterreinen (50 km2)6,322,53,5
Boven 10% fruitteelt1,14,10,6
Langs 10% van de randen van sportvelden0,20,70,1
Op geschikt water (2.500 ha)2,59,01,4
Langs 10% randen graslanden3,412,41,9
Op 20% van distributiecentra
(dunne-filmpanelen)
1,45,00,6
Totaal57,1205,531,6

Nóg meer potentie voor zonne-energie

Er is nog veel meer potentie die we niet eens hebben benoemd, omdat we niet voor al te optimistisch versleten willen worden. Het rapport Roadmap PV Systemen en Toepassingen van de Universiteit Utrecht uit december 2017 (in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de TKI Urban Energy) beschrijft ook een reeks mogelijkheden voor zonne-energie, die zelfs optellen tot 715 PJ in 2050.

…Aangevuld met windenergie

Nu is het verstandig en noodzakelijk om niet alleen gebruik te maken van zonne-energie, maar zeker ook van windenergie. Deze vullen elkaar goed aan, zoals in de grafiek te zien is.

Opbrengst Zon PV en Wind 2020

(Staafgrafiek door Urgenda op basis van cijfers energieopwek.nl)

Andere mogelijkheden, zoals aardwarmte, ‘TEO, TEA & TED‘ en restwarmte bespreken we onder 2. Overige niet-fossiele energie.

Windenergie

Opwek elektrisch TWh/jr Opwek elektrisch PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
Wind op land; turbines van 3,5 MW (4-5 gemiddeld per gemeente) 10,5 38 5,85

Er staan nu al genoeg windturbines op land voor 9,7 TWh en er is nog SDE-subsidie voor zeker 11,9 TWh extra verstrekt. Als al die turbines geplaatst worden, leveren ze samen dus 21,6 TWh op.