Ook uit water kan warmte worden gehaald. Men onderscheidt verschillende vormen van thermische energie uit water: uit oppervlaktewater, uit afvalwater (ook riothermie) en uit drinkwater. Ze vormen samen het trio TEO, TEA & TED.

De potentie van deze energie­bronnen wordt overschat. In Nederland zou 40% van de bebouwde omgeving warmte kunnen krijgen via thermische energie uit oppervlakte­water (TEO), stellen onderzoeks­bureaus CE Delft en Deltares. Dat mag in theorie kunnen, maar zij rekenen ook met afstanden tot het water van soms vele kilometers. Dat geeft hogere kosten en meer overlast in vergelijking met lucht-water warmtepompen en andere oplossingen. Als je warmte goedkoper uit de lucht kunt halen en daarvoor veel minder leidingen nodig hebt, waarom zou je het dan uit het water halen?

Economisch is TEO vaak de duurdere optie, zelfs als het water dicht bij de woning ligt. Wij zien deze techniek in de praktijk dan ook vaak sneuvelen. 40% is in onze optiek veel te optimistisch. Maximaal 20% is onze inschatting en dat zou al een heel mooie bijdrage zijn.

Geografische weergave potentieel TEO = thermische energie uit oppervlaktewater.
Bron: CE Delft en Deltares

Thermische energie uit water halen is vaak duurder en vraagt meer leidingwerk dan bijvoorbeeld lucht-water warmtepompen.

Over TEA en TED staat heel weinig informatie in het rapport van CE Delft en Deltares en het potentieel daarvan is sowieso klein vergeleken met TEO. Maar alle beetjes helpen, dus als we energie uit afval­water kunnen halen, dan is dat een mooie bijdrage. CE Delft en Deltares beschrijven dat de warmte­vraag tot 2050 afneemt door een verwachte autonome energie­besparing van 1% per jaar (van 499 PJ naar 349 PJ). Als de warmte­vraag per buurt afneemt, wordt het economisch ook minder interessant. Het economisch potentieel van TEO, TEA en TED is volgens het rapport:
  • TEO: 150 PJ;
  • TEA: 56 PJ;
  • TED: 4-6 PJ.
In de praktijk kan het wel eens iets minder zijn.
Energie halen uit rivierwater, ook wel ‘TEO’, kan als het water stroomt en minstens 1,5 meter diep is.
Foto: Branko de Lang