Zon op de Eemshavendijk

In Groningen Seaports legt Solarfields aan de zuidkant van de Eemshavendijk over 5 kilometer panelen op de binnendijk. Op de noordkant grazen de schapen. Dit is het grootste zonneproject op een dijk in Nederland: het voorziet ruim 2.300 huishoudens van energie. Het is complex om op een dijk te bouwen, maar het kan dus.

Zon op zandwinningplas in Zwolle

Op de zandwinplas de Bomhofsplas in Zwolle ligt het grootste drijvende zonnepark van Europa en buiten China. De 72.000 panelen wekken 27,3 MW op, genoeg voor 7.000 huishoudens. Dat scheelt 13.660 ton CO2-uitstoot per jaar. Behalve de unieke omvang is er nog iets bijzonders: het park is in lokaal eigendom. Bij de aanleg door GroenLeven was er veel aandacht voor ecologie, want met biohutten wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd, en dankzij de verankering aan de bodem is er geen belasting voor de flora en fauna in de oevers. Ook zijn de panelen lichtdoorlatend en liggen er lichtstraten tussen de panelen.

Zon op vuilstort in Zutphen

In maart 2018 legde Solarfields als een van de eerste in Nederland een zonnepark aan op een vuilstortlocatie, en met deze ervaringen is het bedrijf opnieuw aan de slag gegaan met een zonnepark op een voormalige vuilstortlocatie, deze keer in de meest noordwestelijke punt van Zutphen: Fort de Pol. De naam verwijst naar een fort dat er ooit stond. De vuilstortplaats ligt in de IJsselvallei met aan de westkant de IJssel, aan de noordkant het Twentekanaal en aan de zuidzijde bedrijventerrein De Mars. Het terrein bestaat uit 3 plateaus. Daarvan bieden het bovenste plateau, het zuidtalud en een deel van het westtalud plaats aan 5 MWp opgesteld vermogen in de vorm van 14.500 panelen. Met de 4,7 miljoen kWh opgewekte stroom worden sinds 2020 ongeveer 1.400 huishoudens bediend.

Zon op vloeivelden in Nieuw Buinen

Zonnepark Hollandia ligt in Nieuw Buinen in Drenthe. Het is in verschillende opzichten uniek. Het veld van 120 MW ligt op 100 hectare aan percelen voor (afval)wateropslag van aardappelmeelfabriek Avebe. Er is veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak. Het resultaat: geen belemmeringen voor de vergunning. Het park dat Solarfields aanlegt, ligt naast de grootste radiotelescoop ter wereld van Astron/Lofar, dus moet de uitstoot van E/M-straling vrijwel nihil zijn: een unicum in de wereld. Vanwege ruimtegebrek op het energienet gaat de stroom naar een gesloten systeem van Avebe.

Zonnepanelen in de middenberm of boven de weg

Wegen zijn te benutten voor opwekking van energie door zonnepanelen erboven of in de berm te plaatsen. Dit klinkt wellicht futuristisch, maar in Zuid-Korea gebeurt dit. Nederland heeft een groot wegennetwerk met een behoorlijk potentieel.

Opbrengst van panelen boven de weg
Waarom leggen we massaal weilanden vol, terwijl we ook snelwegen kunnen overkappen met zonnepanelen? Daartegen is vast minder weerstand. Even rekenen:
  • De gemiddelde breedte van een rijstrook van een autosnelweg is 3,5 meter.
  • Het snelwegennet van Nederland heeft een totale lengte van 2.360 kilometer.
  • Snelwegen hebben minimaal 2×2 rijstroken.
  • Samen hebben de snelwegen dus minstens een oppervlakte van 4 x 3,5 x 2.360.000 = 33.040.000 m2.
Als we alle snelwegen in Nederland overkappen en uitgaan van 1 ha zon (= 3,42 TJ/jr), zou dat 3,14 TWh per jaar aan energie opleveren (11,3 PJ). Als het een bezwaar is dat panelen weinig lichtdoorlatend zijn, zijn (semi-)transparante panelen mogelijk.

Zon rond het spoor

ProRail heeft in 2010 de mogelijkheid onderzocht om zonnepanelen boven spoorlijnen te leggen. De conclusie luidde toen dat het financieel onaantrekkelijk was en dat de praktische uitvoerbaarheid ook slecht was. Inmiddels zijn we 10 jaar verder, zijn de prijzen spectaculair gedaald en hebben we het over een periode van nog eens 10 jaar. Daarom willen we toch de mogelijkheid nog eens ter overweging meegeven. Waarom niet denken in mogelijkheden in plaats van in problemen? Wereldwijd zijn er al allerlei creatieve oplossingen op en rond het spoor.

Zon op treinstations

In Nederland worden stations gelukkig wel al benut voor het opwekken van zonne-energie, zoals hier op Utrecht Centraal.