Nederland telt zo’n 8.500 schooldaken. Vaak perfecte daken voor zonnepanelen. Toch zijn er maar 2.000 scholen met panelen op het dak. Er ligt dus een enorme kans voor 6.500 scholen om zonne-energie op te wekken.

De Schooldakkaart van de Stichting Schooldakrevolutie maakt dit goed duidelijk. Deze stichting is aanjager van meer zonnepanelen op schooldaken. Het doel: alle scholen in 2025 een zonnedak.

De dakscan van Schooldakrevolutie laat zien waar zonnepanelen liggen en waar niet. Alle rode stipjes zijn lege schooldaken, goed voor duizenden zonnepanelen!

Schoolgebouwen zijn maatschappelijk vastgoed en ze zijn belangrijk om in te zetten in de RES’en. Met zonnepanelen dringen scholen hun CO2-uitstoot terug. En de investering verdient zichzelf binnen 6 tot 10 jaar terug. Dat geldt zowel voor basisscholen als voor scholen voor voortgezet onderwijs die vaak een grootverbruikersaansluiting hebben. De besparing op de energierekening kan meteen op school worden ingezet voor verdere verduurzaming en voor het onderwijs.

In februari 2021 zaten er ruim 1,4 miljoen kinderen op de basisschool  en telde het voortgezet onderwijs ruim 934.000 scholieren. Elke leerling heeft op school de energie van minstens één zonnepaneel nodig. Nederland zijn dat in totaal ruim 2,7 miljoen zonnepanelen.

Alle schooldaken in Nederland zijn gescand, en op basis van het oppervlak is voor elke school berekend hoeveel panelen er op het dak passen. Voor scholen is een zeer gunstige lening beschikbaar, en stichting Schooldakrevolutie staat klaar om scholen te helpen met de uitvoering. Er is dus geld, er is ondersteuning en er zijn 6.500 lege schooldaken. Kortom: scholen, waar blijven jullie? We roepen gemeentes dan ook op om schoolbesturen te attenderen op de Schooldakrevolutie.

Het geld ligt klaar, de ondersteuning is er ook. Waar blijven de scholen?

Zeer gunstige lening

Eind 2019 stuurde minister Ollongren alle schoolbesturen en gemeenten een brief waarin ze wijst op de Scholen Energiebespaarlening. Deze lening heeft de overheid samen met de Rabobank beschikbaar gesteld. Stichting Schooldakrevolutie is procesbegeleider voor deze lening met lage rente en zonder bijkomende afsluitkosten. De minister maakt ook duidelijk dat het rijk schooldakrevolutie ondersteunt.

Onafhankelijke begeleiding door Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie werkt samen met kenniscentrum Ruimte-OK en partijen uit de regio’s. De stichting zet regio-ambassadeurs in voor ondersteuning aan gemeenten. Ook biedt Schooldakrevolutie via schooldakcoaches hulp aan schoolbesturen. Omdat gemeenten en besturen meestal gedeeld eigenaar zijn van schoolgebouwen, organiseren de aanbieders regionale bijeenkomsten voor beide partijen gezamenlijk, zo nodig via webinars. Daarin geven ze informatie over energiebesparing, energieopwekking en educatie.

Zeker als de Integrale HuisvestingsPlannen en MeerjarenOnderhoudsPlannen helder zijn, kunnen de schooldakcoaches met de schoolbesturen hun vastgoedportefeuilles in kaart brengen. De schooldakcoaches van Schooldakrevolutie zijn onafhankelijke begeleiders voor schoolbesturen in besluitvorming en het plaatsen van zonnepanelen. Ze geven advies over de investeringscasus, financiering, offerteaanvraag, verzekering, btw-teruggaaf, educatie en de samenwerking met de gemeente. De cijfers worden op een rij gezet om snel aan de slag te gaan. Meer informatie.

Basisschool St. Jozef in Oudewater.

Leerlingen en de omgeving meenemen

Zonnepanelen plaatsen is meestal de opstap naar meer duurzame maatregelen op school. In combinatie met educatie over groene energie draagt dit bij aan de vorming van een volgende bewuste generatie. De energietransitie is óók een sociale transitie. Met het verduurzamen van een school bereik je alle kinderen, ook diegenen die van huis uit minder snel in aanraking komen met verduurzaming. De groene bewustwording springt over van kinderen naar ouders en de buurt.

Schooldakrevolutie begeleidt scholen bij verduurzaming. Schoolbesturen gaan over gemeentegrenzen heen, dus een collectieve aanpak loont.

Christelijk Lyceum Delft.
In de tabel staat per RES-regio het aantal geschikte schoolgebouwen, het mogelijke aantal zonnepanelen, de opwekpotentie en de CO2-besparing. In totaal kan op alle scholen 0,55 TWh worden opgewekt. Alle achterliggende gegevens zijn beschikbaar.
RES-regioAantal scholenAantal zonnepanelenStroomproductie TWh/jReductie CO2 in ton per jaar
Achterhoek14836.1670,0115.884
Alblasserwaard4513.0600,0042.175
Amersfoort10323.9450,0074.067
Arnhem Nijmegen19452.3200,0158.543
Cleantech Regio14733.4860,0095.232
Drechtsteden12033.3810,015.655
Drenthe22451.8710,0158.302
Flevoland19673.6740,02212.399
Foodvalley13534.9040,015.650
Friesland354110.6000,03418.958
Fruitdelta Rivierenland12227.8820,0084.459
Goeree-Overflakkee337.3510,0021.299
Groningen29780.4910,02313.027
Hart van Brabant14038.8860,0126.543
Hoeksche Waard4410.5000,0031.835
Holland Rijnland18853.7470,0179.247
Metropoolregio Eindhoven27369.4040,2111.514
Midden-Holland9827.6600,0094.833
Noord- en Midden Limburg19163.9620,01910.818
Noord-Holland Noord25476.2010,02413.175
Noord-Holland Zuid656161.1530,04826.489
Noord-Veluwe8721.3100,0063.447
Noordoost Brabant22352.3260,0168.772
Rotterdam-Den Haag879266.4460,08346.255
Twente28580.5850,02413.317
U1633690.3640,02715.222
West-Brabant24758.3200,0189.787
West-Overijssel22858.3240,0179.551
Zeeland21657.1530,01810.146
Zuid-Limburg21476.6160,02312.857
TOTAAL6.6771.842.0890,557309.457

* Het aantal geschikte schoolgebouwen, het mogelijke aantal zonnepanelen, de potentiële productie en de CO2-reductie in maart 2021. Bron: Stichting Schooldakrevolutie/Urgenda.
Grondslagen: PV panelen van 340 Wp. Besparing CO2-uitstoot: 0,556 kg/kWh.