Er zijn in Nederland heel veel daken: van huizen, kantoren, stallen, sporthallen tot fabrieken en vele andere gebouwen. Er is veel minder weerstand in het publiek tegen zonnepanelen op dit soort oppervlakken (uitzondering: monumenten en andere bijzondere plekken) dan op weilanden en in de natuur.

Als gemeenten en anderen 50% van de geschikte daken voor 2030 zouden benutten, dan is dat voldoende om per jaar 27,8 TWh op te wekken (ofwel 100 PJ, delen door 3,6 voor aantallen TWh per jaar) (bron). Meer mag natuurlijk ook. In de tabel staan verdere specificaties per provincie en hun potentie. Zeker 60% van deze panden zijn woonhuizen.

Potentiële opwekking op Nederlandse daken per provincie

Bron: Deloitte.com (2017), middelste kolom Urgenda
Totaal PJ/jaar potentieel Aantal panden x1.000 Potentiële opwekking TWh/jr Potentiële opwekking PJ/jr
Noord-Brabant 1.582 10,5 37,9
Zuid-Holland 1.471 8,5 30,7
Gelderland 1.266 7,4 26,7
Noord-Holland 1.150 6,3 22,7
Limburg 679 4,8 17,1
Overijssel 697 4,6 16,4
Utrecht 603 3,0 10,9
Friesland 423 2,8 9,9
Groningen 345 2,2 8,0
Drenthe 338 2,1 7,7
Zeeland 290 1,8 6,3
Flevoland 215 1,5 5,5
Totaal 9.059 55,5 199,8
Voorbeeldproject

‘Zon Op Alle Daken’

Hoe meer energie we op daken opwekken, hoe minder er op andere plekken hoeft te worden opgewekt. Toch blijven veel grotere daken leeg, vaak om financiële redenen. Dat is zonde. Daarom is Zon Op Alle Daken gestart, dat coöperatief zonprojecten op lege daken realiseert waarmee dakeigenaren direct geld verdienen. Het gaat om daken waar minimaal 50 panelen op passen, en dat zijn er verrassend veel. Het initiatief is opgezet om op alle geschikte daken energie op te wekken én om iedereen de kans te bieden energieproducent te worden en te profiteren van de energietransitie, dus ook mensen die zich geen zonnepanelen kunnen veroorloven.

Hoe werkt Zon Op Alle Daken?

Dakeigenaren melden hun dak aan bij Zon Op Alle Daken. Met een satellietscan wordt de potentie in beeld gebracht waarna de technische details en het ‘huiswerk’ worden bepaald. Zon Op Alle Daken matcht dakeigenaren en coöperaties zonder dak, of verenigt zoekende mensen uit de buurt in een coöperatie. Afspraken komen in een opstalovereenkomst. Het dak komt 15 jaar (of langer) ter beschikking van de coöperatie, en de vergoeding voor de dakeigenaar wordt afgesproken. Begeleid door Zon Op Alle Daken regelt de energiecoöperatie de subsidieaanvraag, verzekeringen, berekeningen, aansluiting op het net enzovoort. De dakeigenaar wordt ontzorgd. De coöperatie kiest een installateur die de installatie plaatst, en Zon Op Alle Daken keurt de veiligheid. Daarna kan de zon gaan schijnen: de leden van de energiecoöperatie zijn energieproducent en verdelen de opbrengst, en de dakeigenaar verdient ermee. Omdat Zon Op Alle Daken de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) toepast, wordt elk dak 100% lokaal en coöperatief ontwikkeld. Geen cowboys die er met de poet vandoor gaan, maar buurtbewoners die als energiecollectief aan de slag gaan en zelf profiteren van de opbrengst.

Op de volgende pagina’s doen we allerlei andere specifieke suggesties om meer duurzame energie op te wekken op plekken waar minder weerstand is.