In 2018 had Nederland 907.000 hectare grasland (exclusief het natuurlijke grasland). In plaats van vruchtbare akkerbouwgrond vol te leggen met panelen, kan er ook voor gekozen worden om enkel langs de randen van grasland panelen te leggen. Een weiland kan aan elke gewenste kant omrand worden met panelen, omdat de panelen aan de ‘noordkant’ van een weiland ook op het zuiden gericht kunnen worden. Een groot paneel heeft een oppervlak van 2 m2.

Tweezijdige (bifaciale) panelen

Op sommige plekken wil je wellicht helemaal geen panelen boven het gras, maar kun je rechtopstaande tweezijdige (bifaciale) panelen gebruiken als afscheiding of omheining. Deze tweezijdige panelen geven 20% tot 40% meer opbrengst dan eenzijdige panelen.

Opbrengst van zon langs gras
100 meter akkerrand kan per jaar aan energie opleveren: 100 x 400 Wp x 0,85 kWh/Wp = 34 MWh. Dat is 0,34 MWh per meter per jaar. Stel dat 10% van de graslanden omzoomd zou worden met zonneranden, dan zou dat per jaar 3,4 TWh (12,4 PJ) potentieel kunnen opleveren. Dit is geen voorstel om dat overal te doen, het geeft een indicatie.

In plaats van óp het weiland
kan zon ook lángs het weiland.

Bifaciale of tweezijdige panelen kunnen uitstekend dienst doen als afscheiding en leveren veel stroom op.

Opbrengst tweezijdige panelen

Bifaciale panelen leveren 260 kWh per m2 per jaar (200 kWh/m2 + 30%). Bij een erfafscheiding van 2 meter hoog zouden bifaciale panelen per 100 meter akkerrand per jaar 52 MWh aan stroom opleveren.