De industrie veroorzaakt bijna 40% van alle uitstoot van CO2 in Nederland. In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op energie besparen bij bedrijven, waarmee ook de CO2-uitstoot afneemt.
Aandeel in Nederlandse CO2-uitstoot per sector.
Voor bijna elke industrietak zijn er oplossingen om het productieproces substantieel te veranderen, waardoor de CO2-uitstoot naar bijna nul kan. Het zal veelal gaan om het elektrificeren van processen en soms het gebruik van (ultra)diepe geothermie plus meer inzet van waterstof. Dit alles vaak in plaats van het huidige gebruik van aardgas, steenkool en biomassa.

Het zijn vaak ingrijpende veranderingen die stevige investeringen vereisen. Voor de grote industrieën, zoals staal en chemie, lijkt het logisch om dat landelijk aan te pakken met middelen van de nationale overheid en/of grote financiële instellingen. Er staan heel veel oplossingen in het Urgenda-boek 100% duurzame energie in 2030. Het kan, als je het wilt!.

Verdeling bijdrage CO2-uitstoot in de industrie, exclusief de energiesector.
Bron: CBS Statline

Voor lokale en regionale overheden zijn er wel degelijk veel mogelijkheden om industrieën en vooral het MKB te helpen om veel minder energie te verbruiken. Deels door besparende technieken en deels door nieuwe technieken die leiden tot een lager energieverbruik. Energiebesparing die binnen 5 jaar kan worden terugverdiend is wettelijk verplicht. Lokale overheden moeten dat (laten) handhaven.

Voor bijna elke industrietak zijn er oplossingen om het productieproces substantieel te veranderen, waardoor de CO2-uitstoot naar bijna nul kan.