Langs, tussen, naast en boven wegen kan ook veel zonne-energie opgewekt worden, ook in de vorm van geluids­schermen. Weer een mooie vorm van multi­functioneel ruimte­gebruik.

De eerste projecten met zonnepanelen langs snelwegen zien we al op een aantal plekken in Nederland. Rijkswaterstaat stelt wel eisen aan wegen waarlangs panelen geplaatst worden. Eén eis is dat in de wegberm minstens 10 tot 13 meter vrijgehouden moet worden. Op de ruimte daarnaast mogen zonnepanelen worden geplaatst.

Ook zon langs de snelweg is
een goed voorbeeld van dubbel ruimtegebruik dat veel
energie oplevert.

Er zijn nog vele andere mogelijkheden, waarbij je per strekkende meter snelweg meer of minder zonne-energie kunt opwekken. Dat zijn keuzes.

Als je de zonnepanelen zo legt als op het proefpaneel op deze foto, dan heb je 5 m2 PV per strekkende meter snelweg. Dat is 5.000 m2 PV per kilometer snelweg met een vermogen van 1.000.000 Wp, dat wil zeggen 650.000 kWh per jaar per kilometer snelweg. Elke kilometer snelweg levert dan genoeg elektriciteit voor 200 huishoudens.
De eerste zonneprojecten langs Nederlandse snelwegen zien we al.