Deze samenvatting is gebaseerd op de eerdere pagina’s en de voorzichtige aannames die we daarin deden voor Nederland. Het zijn ideeën en indicaties van wat mogelijk is. Het zegt niet dat we in Nederland al die mogelijkheden moeten benutten, maar het laat wel zien dat er meer dan voldoende hard oppervlak is om de hele opgave die we hebben voor zonne-energie daar te beleggen. We hoeven niet vaak uit te wijken naar weilanden en natuurgebieden. Er kan zelfs meer op hard oppervlak, want zoals hierna te zien is, rekenen we met slechts 50% van alle daken, 10% van alle gevels, enzovoorts. We benutten nooit de hele potentie, dus er kan zelfs meer!

Er is ruimte genoeg om te kiezen

Ter indicatie: het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is nu circa 113 TWh per jaar.  Dat zal in de toekomst stijgen als we steeds meer gaan elektrificeren.

In ons huidige systeem met centrales op aardgas en steenkool veroorzaakt het maken van 1 kWh elektriciteit 0,556 kg CO2.
Voor het maken van 1 TWh elektriciteit is dat nu dus 0,556 Mton CO2.

Kleinschalig zon

Potentie TWh/jr Potentie PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
Op 50% van geschikte daken huizen/fabrieken (waarvan op scholen 0,55 TWh/jr) 27,8 100,0 15,5
Op 10% van de geschikte gevels 1,4 5,0 0,6
Langs wegen (100 km2) 13,0 46,8 7,0
Boven parkeerterreinen (50 km2) 6,3 22,5 3,5
Boven 10% fruitteelt 1,1 4,1 0,6
Langs 10% van de randen van sportvelden 0,2 0,7 0,1
Op geschikt water (2.500 ha) 2,5 9,0 1,4
Langs 10% randen graslanden 3,4 12,4 1,9
Op 20% van distributiecentra (dunne-filmpanelen) 1,4 5,0 0,6
Totaal 57,1 205,5 31,6

Nóg meer potentie

Er is nog veel meer potentie die we niet eens hebben benoemd, omdat we niet voor al te optimistisch versleten willen worden. Het rapport Roadmap PV Systemen en Toepassingen van de Universiteit Utrecht uit december 2017 (in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de TKI Urban Energy) beschrijft ook een reeks mogelijkheden voor zonne-energie, die zelfs optellen tot 715 PJ in 2050.

Andere opties

Nu is het verstandig en noodzakelijk om niet alleen gebruik te maken van zonne-energie, maar zeker ook van windenergie. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals aardwarmte.