Gids voor spelers in de regionale energietransitie

Op lokaal en regionaal niveau kunnen we de energietransitie enorm versnellen. Op deze site staan tien­tallen oplossingen en heel veel ervaringscijfers, inzichten en aansprekende voorbeelden voor integrale oplossingen. Voor burgers, overheden, RES-en en anderen die aan de slag willen.

Er kan veel meer dan je denkt!

Tientallen oplossingen mét draagvlak

‘Tussen kolen & Parijs’ biedt inspiratie voor iedereen die bezig is met de energietransitie op regionale en lokale schaal. Het gaat dit keer niet over industrie, daar hadden we het al eerder over. Op deze site vind je inspiratie om te kiezen voor integrale oplossingen, van allerlei mogelijkheden voor energieneutrale woningen tot lokale deelauto-projecten. Over allerlei vormen van zonne- en windenergie met draagvlak en aardwarmte. Zónder bijstook van houtige biomassa in kolencentrales of verbranding van houtpellets voor warmtenetten. Maar mét koolstofopslag in bodem en bomen.

ch1@2x
1

1. Energie uit zon & wind

Met klein­schalige zon­projecten op 'hard opper­vlak' - dus niet in kwets­bare natuur­gebieden - valt veel meer energie duur­zaam op te wekken dan de RES'en gevraagd wordt. Daar­naast is ook wind (op zee) nodig.
ch2@2x
2

2. Overige niet-fossiele energie

Ook andere duur­zame energie­bronnen kunnen we goed gebruiken, zoals aard­warmte, energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater, restwarmte. En in veel mindere mate enkele vormen van biomassa.
ch3@2x
3

3. Gebouwde omgeving

Er zijn veel manieren om huizen en gebouwen zo veel mogelijk energie­neutraal te maken. Vele oplos­singen en tech­nieken voor huizen zonder aard­gas op een rij.
ch4@2x
4

4. Mobiliteit

Minder en duurzamer reizen betekent minder CO2, maar ook minder uitstoot van fijnstof, NOx en minder beslag op de ruimte: een schonere en mooiere leefomgeving. Ook zijn er duurzame oplossingen voor de transportsector.
ch5@2x
5

5. MKB & Industrie

Voor bijna elke industrietak zijn er oplossingen om het productie­proces substantieel te veranderen, waardoor de CO2-uitstoot naar bijna nul kan. Op deze site ligt de nadruk op energie­besparing.
ch6@2x
6

6. Landbouw & natuur

Met natuur­inclusieve kring­loop­landbouw kunnen we CO2 vast­leggen, stikstof verminderen en bio­diversiteit verhogen. Ook de lucht- en water­kwaliteit verbetert en ons voedsel wordt gezonder.

actueel

Uitgelicht

Collectieve oplossingen: groen gas

Soms is een individuele oplossing niet mogelijk of niet gewenst, zoals misschien in een binnenstad met veel monumenten. Dan kan een klein netwerk voor groen gas ook nog een oplossing zijn.

Collectieve oplossingen: allerlei soorten warmtenetten

Warmtenetten zijn er in vele soorten en maten. Er zijn kleine warmtenetjes die gebruik maken van restwarmte of van een lokale energiebron, zoals uit stromend water uit de buurt. Vaker gaan de discussies over grote warmtenetten met een grotere eigen energiebron.

3. Gebouwde omgeving

Er zijn veel manieren om huizen en gebouwen zo veel mogelijk energie­neutraal te maken. Vele oplos­singen en tech­nieken voor huizen zonder aard­gas op een rij.

Er kan veel meer dan je denkt!

Vele druppels hollen de steen uit. We denken vaak dat de energietransitie alleen met grote stappen kan, maar de groei van zonne-energie ontstond toch voor een groot deel doordat miljoenen mensen zonnepanelen op hun dak namen. Veel kleine stappen hebben samen ook veel effect. Juist lokaal is daar meer draagvlak voor.

We kunnen met heel veel verschillende vormen van kleinschaligere zonneprojecten, plus de wind- en zonprojecten die al gerealiseerd zijn, veel meer doen dan nu gevraagd wordt (35 TWh). Als we alle trajecten van deze site inzetten, dan kunnen we samen met veel meer wind op zee meer dan voldoende duurzame energie opwekken om ook veel scherpere doelen te halen in 2030.

En natuurlijk moeten we blijven kijken naar alle nieuwe opties, van powerdammen tot ijzerpoeder, maar we moeten niet gaan wachten op innovaties of wonderen. 1,5 graad opwarming is heel dichtbij. De komende 10 jaar zijn cruciaal. De turbo erop! Want… het kan, als je het wilt!