Behalve de grote ‘standaard’ windmolens zijn er ook andere types windmolens waar vaak veel meer draagvlak voor is onder de bevolking. Deze windmolens hebben wel een veel lagere potentie wat betreft de opwek van duurzame energie per turbine of molen of per oppervlak, maar kunnen meer draagvlak voor windenergie creëren. Deze initiatieven kunnen zo indirect misschien ook de weerstand tegen grote windmolens verkleinen. Ze zijn wel relatief duur per eenheid opgewekte energie.

In Groningen is er bijvoorbeeld een succesvol initiatief, gesteund door de provincie, om veel kleine windmolens van 12 meter hoog te realiseren, onder andere bij agrariërs. Deze windmolens kunnen rekenen op veel draagvlak bij bewoners in de buurt en bij boeren. In een windgebied met windsnelheden van gemiddeld 5 meter per seconde kun je 33.000 kWh per jaar ophalen.

Soms wordt de financiering via crowdfunding gerealiseerd om lokale participatie te stimuleren. In Groningen duurt de vergunningsprocedure slechts 8 weken. Dat helpt ook om te versnellen.

Groningse houten windmolen van EAZ Wind, 12 meter hoog.