16% van het Nederlands oppervlak bestaat uit zoet water. Ook daar zijn vele plekken waar zonne-energie opgewekt kan worden. Het liefst natuurlijk op plekken met heel weinig ecologische of sociale waarde: niet midden in een natuurgebied of pal voor een recreatiegebied. Drijvende zonnepanelen zijn kwetsbaar voor golfslag, dus hoe minder golven, hoe beter. Dat maakt bassins voor waterzuivering, klein binnenwater, klein recreatiewater en kleine zandwinplassen zeer geschikt.

Roterende zonnevelden

Er zijn ook roterende zonnevelden: op water. Hierbij draait het zonneveld met de zon mee door middel van een tractielier. De panelen draaien heel langzaam met de zon mee onder een vaste hellingshoek. Dit kost nauwelijks energie. Dergelijke constructies zijn duurder dan vaste systemen, maar leveren aanzienlijk meer op. De energieopbrengst van een roterend veld is naar schatting 25% hoger dan een veld gericht op het zuiden met een hellingshoek van 30 graden en ruim 30% hoger dan het standaard gesloten systeem met een hellingshoek van 12 graden.

Drijvende zonneparken

In 2018 is in Lingewaard het grootste drijvende zonnepark van Europa gerealiseerd op een gietwaterbassin voor de tuinbouw. Zo’n 6.150 panelen leveren daar stroom voor ongeveer 600 huishoudens. Panelen op water kunnen in potentie 5% meer opbrengen door de natuurlijke koeling van de panelen door het water. Een bijkomend voordeel van dit zonnepark is dat de panelen algengroei tegengaan. Bij gebruik van bifaciale panelen (tweezijdige panelen) kan het rendement nog groter worden door de reflectie van licht op water.