De opbrengst van Energie uit Zon & Wind kunnen we nu aan­vullen met andere opties. Het huidige totale elektriciteits­verbruik in Nederland is 113 TWh. Dat zal toenemen, aangezien we steeds meer gaan elektrificeren.

Kleinschalig zon

Potentie TWh/jr Potentie PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
Op 50% van geschikte daken huizen/fabrieken (waarvan op scholen 0,55 TWh/jr) 27,8 100,0 15,5
Op 10% van de geschikte gevels 1,4 5,0 0,6
Langs wegen (100 km2) 13,0 46,8 7,0
Boven parkeerterreinen (50 km2) 6,3 22,5 3,5
Boven 10% fruitteelt 1,1 4,1 0,6
Langs 10% van de randen van sportvelden 0,2 0,7 0,1
Op geschikt water (2.500 ha) 2,5 9,0 1,4
Langs 10% randen graslanden 3,4 12,4 1,9
Op 20% van distributiecentra (dunne-filmpanelen) 1,4 5,0 0,6
Totaal 57,1 205,5 31,6

Windenergie

Opwek elektrisch TWh/jr Opwek elektrisch PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
Wind op land; turbines van 3,5 MW (4-5 gemiddeld per gemeente) 10,5 38 5,85

Energie uit water en restwarmte

Opwek elektrisch TWh/jr Opwek elektrisch PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
TEO, TEA, TED
(20% van de potentie)
11,2 40 2
Restwarmte
(10% van de potentie)
16,3 58,6 2,9
Totaal
(thermisch)
27,5 98,6 4,9

Er staan nu al genoeg windturbines op land voor 9,7 TWh en er is nog SDE-subsidie voor zeker 11,9 TWh extra verstrekt. Als al die turbines geplaatst worden, leveren ze samen dus 21,6 TWh op.