Nederland telt zo’n 270.000 hectare veenweidegebied. Het grondwaterpeil wordt bijna overal kunstmatig verlaagd, voornamelijk om de landbouw te faciliteren. Het verlaagde peil veroorzaakt de uitstoot van zo’n 7 Mton CO2 per jaar, oftewel 4% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Dit komt doordat het veen oxideert. Ook verdrogen de veengebieden en dit heeft negatieve gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast verzakken er veel huizen door het lage peil, wat pijnlijk duidelijk werd na de recente droge zomers.

Binnen Natuurnetwerk Nederland zijn een aantal natuurgebieden aangewezen waar het waterpeil op korte termijn omhoog kan. (Zie maatregel 12 van het 54-puntenplan) Vanwege verdroging, verzakking en CO2-emissie is het belangrijk dat op nog veel meer plekken het waterpeil stijgt, zodat in 2030 een aantal Mton CO2 per jaar extra in de grond blijft zitten.

Ook het Aanvalsplan Grutto, waar oud-minister Winsemius zich sterk voor maakt, rept van een hoger waterpeil voor de grutto als één van de te nemen maatregelen.

Het verlaagde peil veroorzaakt de uitstoot van zo’n 7 Mton CO2 per jaar, oftewel 4% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Grassa & Those Vegan Cowboys

Eiwitten uit gras direct voor mensen

Natuurlijke graslanden met een hoog waterpeil zijn goed voor klimaat en biodiversiteit. Hoe hoger het waterpeil, hoe beter. Hier kunnen geen koeien grazen, maar toch kan ook dit grasland opbrengst opleveren. Bijvoorbeeld door met lichte machines te maaien en het gras beschikbaar te stellen voor de toekomstplannen van Those Vegan Cowboys, die melk willen maken van gras. Of voor gras-bioraffinage in de mobiele installaties van Grassa. Hiermee wordt gras ontleed in precies de juiste eiwitten voor koeien, varkens of kippen of wellicht ooit voor mensen. Dit scheelt import van soja.