Bos is een van de beste en goedkoopste manieren om CO2 vast te leggen. Bovendien zorgen bossen voor schone lucht, recreatie, biodiversiteit en duurzaam bouwmateriaal: hout.

Bouwen met hout bespaart veel CO2 vergeleken met de traditionele bouw. Maar op dit moment heeft Nederland veel te weinig bos om te bouwen met hout. Veel hout wordt geïmporteerd, waarbij weer extra CO2 wordt uitgestoten bij het transport.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer bomen verdwenen dan bijgekomen. Er zijn in Nederland tot 2020 verhoudingsgewijs zelfs meer bomen verdwenen dan in het Amazonegebied. Tot dat jaar is er jaarlijks 4.000 hectare verdwenen, ofwel 1% van het bos. Dat kan anders.

Jaarlijks verdwijnt 1% van het Nederlandse bos.
Foto: Branko de Lang

Ten eerste is in het hele land terughoudender beleid nodig voor kappen: in de bebouwde kom, langs wegen, op het platteland en in bossen. Verkeersveiligheid wordt beter gewaarborgd door vangrails en een lagere snelheid dan door een boomvrije zone langs de weg. Compensatie van bomenkap moet niet gebeuren op basis van het aantal bomen, maar op kruinoppervlak.

Ook ander bosbeheer is belangrijk. De duurzaamste methode is natuurvolgend bosbeheer. Daarbij worden alleen de bomen gekapt waarvan de meeste planken kunnen worden gezaagd, en blijft de bosbodem zo veel mogelijk ongemoeid. Hiermee kan jaar na jaar de uitstoot van 0,2 Mton CO2 worden bespaard (zie maatregel 7 van het 54-puntenplan). Kapvlaktes moeten vermeden worden, want die hebben grote negatieve gevolgen vanwege de zon en uitspoeling van nutriënten en koolstof uit de kale bodem.

Deze jonge kastanje zou hier doodgaan door gebrek aan licht en ruimte. Dankzij de campagne Meer Bomen Nu wordt deze boom gered en mag hij elders groot worden.

Bij natuurvolgend bosbeheer blijven jonge bomen staan en kunnen kromme bomen zelf afsterven. Dit levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit van bossystemen. Veel organismen zijn afhankelijk van staand dood hout.

De natuur inzetten om natuur te maken!

Nederland wil 37.000 hectare bos aanplanten. Kwekers gaan de vraag naar bomen niet aankunnen, maar gelukkig produceert de natuur voldoende jonge bomen en struiken. Meer Bomen Nu verzamelt zaailingen en stekken in de natuur en geeft deze gratis weg. De meeste belanden bij boeren en burgers die er voedselbossen mee starten en die de laagdrempelige werkwijze erg waarderen. Door samenwerking tussen ngo’s, boswachters, gemeenten en burgers kan Nederland goedkoper en sneller vergroend worden. Ook burgers worden graag betrokken bij het planten van bomen, getuige het enorme enthousiasme (2.400 vrijwilligers) bij de campagne Meer Bomen Nu.