Met slim en actief groenbeheer kan er veel positief resultaat worden geboekt in biodiversiteit en opslag van CO2. We zetten quick wins, best practices en tips op een rijtje.

 • Grote winst is te behalen in de vele kilometers berm in Nederland. Bomen, heggen, hagen en bloemenlinten langs wegen leggen CO2 vast en maken het land mooier. Maar ze filteren ook fijnstof en zorgen voor meer biodiversiteit en schonere lucht. Onderzoek toont aan dat bosschages langs wegen brandstof bespaart, doordat auto’s minder worden afgeremd door de wind. Bomen doen dit beter dan geluidsschermen (bron).
 • Stap voor bermbeheer over op het keurmerk voor bermbeheer van de Vlinderstichting (bron) en koop duurzaam plantgoed in zoals biologische bollen.
 • In de ene gemeente staan meer bomen per hectare of inwoner dan de andere. Zorg dat uw gemeente boven het gemiddelde zit (bron).

Bomen, heggen, hagen en bloemenlinten langs wegen leggen CO2 vast en maken het land mooier.

 • Aan de slag met Meer Bomen Nu, Operatie Steenbreek, IVN’s Natuur in de Buurt of Struikroven. Diverse landelijke organisaties en campagnes helpen gemeenten met vergroenen. Gemeente Amsterdam is de eerste gemeente die gratis zaailingen uit de natuur inzet voor vergroenen van de gemeente. Groen in de bebouwde kom levert bovendien verkoeling, gezonde lucht, betere waterberging en gezondere mensen op.
 • Nederland telt 8.000 kilometer aan N-wegen. Er is een achterhaalde CROW-richtlijn die dicteert dat er 4,5 meter van de weg geen bomen mogen worden geplant. Als je die loslaat, komt er veel ruimte vrij voor bomen, hagen en heggen. Start met planten! Dat kan goedkoop door gebruik te maken van zaailingen en stekken uit de natuur. Bestaande bosranden en stadsparken leveren jonge aanwas voor bermen.
Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.
 • Stop met het bemesten van kale grasbermen met kunstmest, maar kies voor natuurlijke bemesting door klavers en compost.
 • Knot wilgen niet allemaal tegelijk, maar om en om.
 • Verander het bermbeheer op agrarisch land. De huidige regelgeving stimuleert boeren om landschapselementen te verwijderen en bermen kaal te houden. Daardoor is meer grond aangemerkt als landbouwgrond en telt deze mee in de mestwetgeving. Nieuwe regelgeving moet het planten van bomen op agrarisch land belonen. Terreinbeherende instanties en gemeenten kunnen het bermbeheer beter weer in eigen hand nemen. Gemeente Berkelland geeft het goede voorbeeld: samen met boeren pakken zij het bermbeheer aan. In de hele gemeente worden kale bermen omgetoverd tot bomenrijke of bloemenrijke paradijsjes (54-puntenplan maatregel 35).
 • Vergroen als overheidsinstantie de eigen terreinen om biodiversiteit te versterken en CO2 vast te leggen. Denk daarbij ook aan voedselproductie, want langs elk hek kunnen tomaten groeien, en een fruitboom misstaat niet in een kantoortuin, bewijst Straatboer.

STRAATBOER:
Meer groen op bedrijventerreinen

Straatboer werkt aan het vergroen(t)en van steden en bedrijven­terreinen, bijvoorbeeld door kerstbomen een tweede leven te geven aan de schaduwkant van het terrein, en door bonen en fruitbomen te planten aan de zonnige kant.

 • Voor nieuwbouwwijken kan de oude VROM-regeling nieuw leven in worden geblazen. Die eiste namelijk 75 m2 groen in een straal van 500 meter van elke nieuwbouwwoning, exclusief de tuinen (54-puntenplan maatregel 49). Dit kost € 2.000 per woning en kan verrekend worden in de verkoopprijs.
 • Met het aanleggen van groene daken is in heel Nederland binnen één jaar 0,1 Mton CO2 te besparen en ontstaat veel ruimte voor insecten en vogels op de daken (54-puntenplan maatregel 10).

Vaak wordt gedacht dat klimop muren aantast, maar dit geldt alleen voor oude huizen en niet voor nieuwbouw.

 • Gevels verdienen meer aandacht: snelgroeiende klimop, druivenranken en andere klimplanten kunnen de gevels van de vele lelijke distributiecentra en andere gebouwen bedekken. Daarmee wordt Nederland mooier en worden de gebouwen koeler. Dit scheelt airco in de zomer en dus CO2-uitstoot. En in het groen wordt CO2 vastgelegd. Ook zijn groene gevels een thuishaven voor vele vogels en insecten. Vaak wordt gedacht dat klimop muren aantast, maar dit geldt alleen voor oude huizen en niet voor nieuwbouw.