Voedselverspilling is zonde, onder meer van alle energie, grond en water die gebruikt zijn voor het telen en vervoeren van voedsel. De overheid kan hier in eerste instantie zelf mee aan de slag in kantines en bij evenementen, maar het is belangrijker dat de hele keten dit oppakt. Van ziekenhuizen en scholen tot horeca, en van boeren tot consumenten. Voorlichting en samenwerking tussen veeboeren, voedingsindustrie, winkels en andere verkoopkanalen is belangrijk.

Het 100% terugdringen van voedselverspilling kan in Nederland een besparing van 6 Mton CO2-uitstoot opleveren. Maar hierin zit overlap met vleesreductie en de verduurzaming van de landbouw, dus daarom rekenen we voorzichtig met 1 Mton CO2 in 2030. Een bedrag van €5 miljoen per jaar voor voorlichting en subsidies aan ngo’s die aan dit thema werken, zet veel zoden aan de dijk.

Percentages verspilling naar type voedsel.
Bron: OneWorld

Het 100% terugdringen van voedselverspilling kan in Nederland een besparing van 6 Mton CO2-uitstoot opleveren.

Gebruik het hele dier

Nederland telt miljoenen legkippen, waarvan wel de eieren worden gegeten, maar het vlees nauwelijks. De legkippen gaan als goedkoop vlees op fossiel transport naar ver buitenland, terwijl we daarnaast andere kippen voor het vlees houden. Dat kan ook anders. Eierproducenten Kipster en Tomesen verkopen worst van uitgelegde legkippen. Als je alle dieren achter de eierproductie in Nederland opeet, kan een deel van de productie van vleeskippen achterwege blijven, en het scheelt veel kilometers voor transport van voedsel en kippen. Bij Kipster worden ook de eendagshaantjes niet gedood, maar grootgebracht voor vlees.

Kipster is naar eigen zeggen het meest klimaat-, milieu- en diervriendelijke ei ter wereld. De productie is CO2-neutraal, de kippen leven enkel van restvoer. De leghennen worden in Nederland gegeten, net als de haantjes. Die worden niet zoals gewoonlijk direct uit het ei doodgemaakt, maar grootgebracht op een boerderij en pas na 16 weken geslacht.