Soms is een individuele oplossing niet mogelijk of niet gewenst, zoals misschien in een binnenstad met veel monumenten. Dan kan een klein netwerk voor groen gas ook nog een oplossing zijn. Er is niet voldoende groen gas in Nederland om al het aardgas te vervangen, maar kleine lokale netten kunnen eventueel wel op groen gas als all-electric oplossingen echt onmogelijk zijn.

De oplossing met groen gas voor deze specifieke panden en locaties heeft het voordeel dat je de bestaande radiatoren kunt behouden en geen afgiftesysteem voor lage temperatuur (LT) met vloerverwarming of speciale radiatoren hoeft aan te leggen.

Kleine lokale netten kunnen eventueel wel op groen gas als all-electric oplossingen echt onmogelijk zijn.

In het Klimaatakkoord heeft de groengassector het streven uitgesproken om 70 PJ (19,4 TWh) aan groen gas te produceren in 2030. Dit streven is gebaseerd op een lijst met projecten die optellen tot 70 PJ: circa 25 PJ (7 TWh) vergisting, 5 PJ (1,4 TWh) thermische vergassing en 40 PJ (11 TWh) superkritische vergassing in 2030. Met de wens voor kringlooplandbouw en een biobased economy is het maar zeer de vraag of zo veel vergisting ooit geleverd gaat worden, en superkritische vergassing staat nog in de kinderschoenen. We betwijfelen ten zeerste dat dit in de gebouwde omgeving een betaalbare en reële oplossing wordt. Wij verwachten hier en daar een kleinschalig project met groen gas, maar denken zeker niet dat dit een belangrijk deel van de gebouwde omgeving gaat vergroenen.