In veel bedrijven wordt de ‘restwarmte’ die vrijkomt tijdens het productieproces niet benut, maar gewoon in het water of de lucht ‘gestort’. Het is zaak om warmte niet weg te laten lekken, maar opnieuw te benutten om nog meer warmte mee te maken. Dat kan met een warmtepomp.

Bij veel industriële processen blijft warmte van vaak 50 tot 80 graden over, die nu als ‘afvalwarmte’ wordt gezien. Maar deze warmte kan met één of meer industriële warmtepompen opgewerkt worden tot warmte van 100 tot 250 graden plus elektriciteit. Heel veel industrieën zouden baat hebben bij zulke grote warmtepompen, waardoor ze geen aardgas meer nodig hebben om die extra warmte te genereren. Tientallen bedrijven zijn hier al in geïnteresseerd (bron).

Tientallen bedrijven zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling van grote industriële warmtepompen.

Warmtepompen kunnen in verschillende stadia ingezet worden en in stappen ook water opwarmen van 200 naar 500 graden, en daarna eventueel nog meer. De warmtepomp zelf kan duurzame elektriciteit gebruiken voor dit proces. Experts verwachten dat industriële warmtepompen binnenkort al binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Deze techniek is eenvoudig toe te passen in bijvoorbeeld de papierindustrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie, maar ook in de chemische industrie.

Werking industriële warmtepomp

Met warmte kan ook op een gewenst moment elektriciteit gemaakt worden. Het voordeel is dat warmte goed opgeslagen kan worden – bijvoorbeeld in geïsoleerde ruimtes en buizen – maar elektriciteit niet.

Door de techniek van de warmtepomp op industriële schaal te gebruiken (mechanische dampcompressie), kun je uit één eenheid elektrische energie samen met de restwarmte wel 5 eenheden bruikbare energie maken. In vakjargon is dit een COP van 5 of meer.

Besparing bij industriële warmtepomp

De industriële warmtepomp is voor heel veel sectoren een goede oplossing en kan ook bij succes snel opschalen. Stimuleer warmtepompen met modules van 20 MW, dan kun je snel naar 40, 60, 80, 100 MW. Als we op alle geschikte plekken in de industrie warmtepompen zouden benutten in plaats van fossiele brandstoffen, dan zou dat 9,25 Mton CO2-uitstoot per jaar schelen.