Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie moeten de luchthoeveelheden in een installatie overeenstemmen met de ontwerpwaarden. Ook is in allerlei verwarmingsinstallaties goed waterzijdig inregelen belangrijk om de installatie efficiënt te laten werken. Slecht ingeregelde apparaten gebruiken te veel energie en zorgen voor onnodige CO2-uitstoot.

Een uitvloeisel van de Wet milieubeheer is het Activiteitenbesluit milieubeheer. In de wet zijn bepaalde bedrijven en instellingen als ‘inrichting’ aangewezen die aan deze wet en het besluit moeten voldoen. Inrichtingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of het equivalent daarvan) verbruiken, zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Zij hebben een energiebesparingsplicht.

Slecht ingeregelde apparaten gebruiken te veel energie en zorgen voor onnodige CO2-uitstoot.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan die energiebesparingsplicht voldoen. Bijvoorbeeld door alle toepasselijke maatregelen te treffen die staan op de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (bron).

In het Bouwbesluit is opgenomen dat een goed ingeregelde installatie 23% kan besparen op het gasgebruik, en daardoor zou logischerwijs waterzijdig inregelen van installaties moeten zijn opgenomen als erkende maatregel. Helaas liet het kabinet zich op het laatste moment op een zijspoor zetten door een enkel rapport dat vele foute aannames kent, en nam het inregelen niet op. Een tegenreactie van branchevereniging Techniek Nederland heeft niet mogen baten en veel tijd is verloren gegaan. Lokale overheden kunnen in samenwerking met Omgevingsdiensten alsnog handhaven op het inregelen van warmte-installaties bij bedrijven.

Besparing bij goed inregelen

Het technisch potentieel voor besparing door goed inregelen ligt in de utiliteitsbouw tussen de 5,5 en 8,3 TWh. Bij 5,5 TWh besparing zou dat  leiden tot ongeveer 1 Mton CO2-reductie. Het is zonde als dit soort eenvoudige besparingsmaatregelen over het hoofd worden gezien.