Maak energiebesparing prioriteit

Op basis van Europese wetgeving, die vertaald is in de Wet milieubeheer, zijn alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of het equivalent daarvan) verbruiken, verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terug verdienen.

Voor 19 verschillende bedrijfstakken zijn er inmiddels ‘lijsten met Erkende Maatregelen’. Die richten zich vooral op het warmtegebruik van gebouwen en het elektriciteitsgebruik van de apparatuur in de bedrijfsgebouwen.

De maatregelen op die lijsten zijn dan wel verplicht, maar vaak worden ze niet genomen. Het is de taak van de omgevingsdiensten om dat te controleren. Als er niet gehandhaafd wordt, doen bedrijven de investeringen vaak niet. Het is de taak van gemeenten en provincies om de prioriteiten te stellen voor omgevingsdiensten.

De maatregelen op die lijsten met Erkende Maatregelen zijn dan wel verplicht, maar vaak worden ze niet genomen.

Met industriële warmtepompen kun je efficiënt restwarmte benutten en gebruik van aardgas voorkomen.
Energie besparen is vaak relatief goedkoop als je kijkt naar de kosten per ton vermeden CO2-uitstoot. In Nederland zijn ook vele megatonnen te besparen als er serieus werk gemaakt wordt van het handhaven van deze wetgeving, die er al jaren is. Veel burgers zien liever energiebesparing dan een extra windturbine. Misschien een goede reden om de komende 2 jaar het handhaven van deze energiebesparingswetgeving tot prioriteit van de omgevingsdiensten te verklaren? Op de komende pagina’s beperken we ons tot drie opties die veel energiebesparing kunnen opleveren (en onder die wet vallen):