Urgenda presenteerde in juni 2021 “Tussen Kolen en Parijs”, een gids waarin we laten zien dat we op lokaal en regionaal niveau de energietransitie enorm kunnen versnellen. Op deze site staan tien­tallen oplossingen en heel veel ervaringscijfers, inzichten en aansprekende voorbeelden voor integrale oplossingen. Voor burgers, overheden, RES-en en anderen die aan de slag willen.