Zonne-energie kan op veel plekken worden opgewekt: op daken en gevels, boven fruitteelt, in de wegberm, op grote distributiecentra, noem maar op. Met deze kleinschalige aanpak hoeft er minder grootschalig opgewekt te worden op weilanden of in de natuur. Dat is fijner voor de netwerkbedrijven en het roept minder weerstand op. Ook windenergie opwekken kan op verschillende plekken en op allerlei manieren met minder weerstand. Beide zijn nodig.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bestelformulier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin g elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De dakscan van Schooldakrevolutie laat zien waar zonnepanelen liggen en waar niet. Alle rode stipjes zijn lege schooldaken, goed voor duizenden zonnepanelen!

Windenergie

Opwek elektrisch TWh/jr Opwek elektrisch PJ/jr Besparing CO2 Mton/jr
Wind op land; turbines van 3,5 MW (4-5 gemiddeld per gemeente) 10,5 38 5,85

Samengevat: Zonne-energie

Deze samenvatting is gebaseerd op de oplossingen die we presenteren onder ‘energie uit zon & wind’ op deze site. Het zijn ideeën en indicaties van wat mogelijk is. Het zegt niet dat we in Nederland al die mogelijkheden moeten benutten, maar het laat wel zien dat er meer dan voldoende hard oppervlak is om de hele opgave die we hebben voor zonne-energie daar te beleggen. We hoeven niet vaak uit te wijken naar weilanden en natuurgebieden. Er kan zelfs meer op hard oppervlak, want zoals hierna te zien is, rekenen we met slechts 50% van alle daken, 10% van alle gevels, enzovoorts. We benutten nooit de hele potentie, dus er kan zelfs meer!

Er is ruimte genoeg om te kiezen

Ter indicatie: het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is nu circa 113 TWh per jaar. Dat zal in de toekomst stijgen als we steeds meer gaan elektrificeren.

heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voorbeeldproject

‘Zon Op Alle Daken’

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.